30 November 2017   No Comment     OBVOC Team    


Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

วันนี้ OBVOC จะมาแนะนำการนำ Social Listening ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านนำข้อมูลที่มีจากการทำ Social Media Monitoring ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่า จะเป็นการหาลูกค้า หรือ ดูภาพลักษณ์ขององค์กร และ สินค้าของท่าน โดยเราจะแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้

1. Generate Leads by Solving Problems (การแก้ปัญหา เพื่อหาลูกค้า)

วิธีหนึ่งที่เราจะหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมอีกทาง ก็คือ การที่เราควรที่จะทำการ Monitor โดยสิ่งสำคัญก็คือ Keywords ที่เลือกใช้ การเลือกใช้ Keywords อย่างเช่น ชื่อของแบรนด์+สิ่งที่ทำไม่ได้ หรือ ชื่อของแบรนด์คู่แข่งของคุณ+สิ่งที่ไม่ได้ทำ เพื่อที่จะหา Pain point หรือ ปัญหาที่ลูกค้ากำลังมีกับแบรนด์ของคุณและคู่แข่ง เมื่อคุณรู้ว่าปัญหาที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณพบเจออยู่นั้นคืออะไร คุณก็จะสามารถแก้ไขและส่งมอบสินค้า หรือบริการ ให้ตอบสนองกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

2. Attract New Customers (สร้างความดึงดูดใจให้กับลูกค้าใหม่)

ในการที่เราจะเรียกความสนใจจากลูกค้าใหม่ให้ได้นั้น สิ่งที่ควรทำคือ เราอาจจะทำการ Brainstorm เพื่อหา Keyword ที่ลูกค้ามักใช้ในการหาข้อมูลของแบรนด์หรือสินค้าของเรา หลังจากนั้นเราจะต้องโดดลงไปเข้าร่วมกับบทสนทนานั้นๆ เพื่อมองหาลูกค้าที่เป็น Potential รวมทั้งความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า หลังจากนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าลูกค้ากลุ่มหรือเป้าหมายนั้นมีใครเราอาจจะส่ง Promotion หรือทำโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เจอนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจกับสินค้าหรือบริการของคุณ

3. Identify Influencers and Advocates (การมองหา Influencers ที่เหมาะสม)

การเลือก Influencers ให้เหมาะสมกับ Brand หรือสินค้าของคุณนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องมาจาก Influencers นั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าของคุณอย่างมาก เนื่องมาจากด้วยความที่ Influencers เป็นคนที่สามารถเข้าใกล้กับผู้บริโภคและลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า รวมทั้งยังสามารถช่วยอธิบายสินค้าหรือบริการของคุณด้วยความเป็นกันเองมากกว่าแบรนด์ของคุณ ดังนั้นการเลือก Influencer จึงต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทำให้เกิดการสื่อสารและภาพลักษณ์ของแบรนด์ผิดพลาดได้

4. Discover Where Your Community Hangs Out (หาให้ได้ว่าเมื่อไรที่กลุ่มลูกค้าของคุณกำลังคุยอะไรกันที่ไหน)

ในการทำ Social Listening จะช่วยให้คุณรู้ว่าลูกค้าของคุณกำลังคุยอะไรกันและบทสนทนาไหนที่เป้าหมายลูกค้าของคุณไปรวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, หรือ Comments ตาม Blog ต่างๆ สิ่งที่เราควรจะทำก็คือคอยติดตามหรือการ Monitoring เพื่อหาโอกาสที่จะเข้าร่วมบทสนทนานั้น

5. Improve Customer Care (การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า)

ในการทำ Social Listening นั้นจะทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงแบรนด์หรือสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งแง่บวกหรือแง่ลบ ดังนั้นหากเราเจอข้อความที่เป็นบวก แบรนด์หรือสินค้าอาจจะเข้าไปแสดงความขอบคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพิ่มเติม หรือหากเป็นในแง่ลบคุณอาจจะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ลูกค้าพูดในแง่ลบให้กลายเป็นบวก ซึ่งจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า จริงๆ แล้ว ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่มาแสดงความเห็นนั้นยังมีความสนใจในแบรนด์หรือสินค้าของคุณอยู่ ดังนั้นการที่จะรักษาเข้าไว้เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้

6. Get Feedback on Products (การเปลี่ยนข้อเสนอแนะของลูกค้าให้เป็นประโยชน์)

ข้อเสนอแนะในสินค้า แบรนด์หรือบริการเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก แบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจไม่ควรที่จะมองข้ามอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคของเรานั้นเจอและไม่ชอบ หรืออาจเป็นความผิดพลาดในสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมคุณภาพหรืออื่นๆ พูดในอีกแง่ก็คือเป็นจุดอ่อนของสินค้าของเรานั่นเอง ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีอาจะทำให้เราเสียลูกค้าไปได้และหากเลวร้ายไปกว่านั้น อาจจะมีการบอกต่อกันทำให้สูญเสียลูกค้าพร้อมๆ กันหลายรายได้

7. Find Top Talent (การช่วยตามหาบุคลากรที่มีความสามารถ)

ในอีกด้านหนึ่งสำหรับ HR นั้น การหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาในบริษัท ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในปัจจุบันที่จะหาคนที่มีความสามารถตามความต้องการกับบริษัทของเรา ซึ่งตรงนี้เองการทำ Social Listening นั้นจะช่วยให้คุณหา ผู้สมัครที่เราต้องการได้จากการเฝ้าติดตามจากบทสนทนาบน ใน Forum, Blog หรือบอร์ดสนทนาในที่ต่างๆ

สรุป คือ การทำ Social Listening สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ ธุรกิจ นี่เป็นแค่เพียงบางส่วนที่เรานำมาแนะนำให้ทุกท่านลองนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กร การบริการหลังการขาย การพัฒนาสินค้า หรือแม้กระทั้งแผนกบุคคล ซึ่งท่านสามารถลองเริ่มไปใช้กับตัวท่านตามความเหมาะสมได้เลย

กรุณากรอกรายละเอียดของท่านด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเรา