Comments: 0

วันนี้ OBVOC จะมาแนะนำการนำ Social Listening ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านนำข้อมูลที่มีจากการทำ Social Media Monitoring ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่า จะเป็นการหาลูกค้า หรือ ดูภาพลักษณ์ขององค์กร และ สินค้าของท่าน โดยเราจะแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้

Comments: 0

ในวันนี้ OBVOC จะมาให้คำแนะนำว่าการใช้ Social Listening นั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจของทุกท่าน ซึ่งทุกท่านเองก็อาจสงสัยว่าแล้วการทำ Social Listening นั้นจะมาช่วยอะไรกับธุรกิจได้บ้าง นอกเหนือจากการดู หรือ การ Monitoring สิ่งที่คนพูดถึงแบรนด์หรือสินค้าของคุณบน Social Media หรือ ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างไร แล้วข้อมูลที่ได้จะบ่งบอกถึงอะไรบ้าง

Comments: 0

Social Listening คืออะไร และ สำคัญยังไงกับ Brand? สิ่งที่ทำให้บางท่านที่ไม่เคยรู้จัก Social Listening มาก่อนนั้น มักเข้าใจผิดบ่อยๆ ว่าคือการทำ Social Media Monitoring เนื่องจาก หน้าที่ของมันคือการฟังเสียงของผู้บริโภคผ่าน Social Media ซึ่งในความเป็นจริงนั้น

Comments: 0

หลายๆ แบรนด์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่พยายามสร้าง social media channel หลากหลายช่องทาง ​Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus หรือ Linkedin วัตถุประสงค์หลักๆ ก็เพื่อให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ brand awarness, brand engagement, crisis

ปัจจุบันเครื่องมือในการวัดผล (measurement) และการบริหารจัดการ (management) บน Social Media มีให้ใช้อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์และหลากหลายประเภทจนทำให้หลายๆ ท่านเกิดความสับสน เมื่อปี 2013 ที่ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของเครื่องมือบน Social Media ซึ่งสามารถจะแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 5 รูปแบบ ได้แก่

Comments: 0

หลังจากแคมเปญจน์ “จ่ายบิลด่วน แลกของวิเศษโดราเอมอน” ได้จบไปแล้วในวันที่ 31 ธ.ค. 2556 (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2)

ในวันที่ 5 ก.พ. 2557 ธนาคารกสิกรไทยได้นำแคมเปญจน์ “จ่ายบิลด่วน แลกของวิเศษโดราเอมอน” นี้กลับมาจัดใหม่อีกครั้ง โดยเปลี่ยนกฎกติกาใหม่

Comments: 0

เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2556 ธนาคารกสิกรไทยได้จัดแคมเปญจน์ “จ่ายบิลด่วน ล่าขุมทรัพย์ของวิเศษโดราเอมอน” โดยให้ผู้บริโภคสะสมสติ๊กเกอร์ที่ได้รับจากการจ่ายค่าบิลบริการต่างๆ ที่ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย โดยผู้บริโภคจะได้รับสติ๊กเกอร์ 1 ดวงต่อการจ่ายบิล 1 รายการ และเมื่อสะสมสติ๊กเกอร์โดราเอมอนได้ครบชุด สามารถนำไปแลกเป็นของสะสมวิเศษโดราเอมอนต่างๆ ได้ โดยแคมเปญจน์นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ส.ค. 2556 โดยสามารถนำสติ๊กเกอร์มาแลกรับของรางวัลได้ถึงวันที่ 10

Page 1 of 2 12